KPN: verdubbeling BTL-conversiecijfers door bedrijfsbrede leadverrijking

KPN: verdubbeling BTL-conversiecijfers door bedrijfsbrede leadverrijking

Verdubbeling BTL-conversiecijfers door bedrijfsbrede leadverrijking

KPN verhoogde haar effectiviteit in below-the-line marketingactiviteiten. Door klantdata centraal, over verschillende KPN-labels heen, te verkrijgen, vast te leggen, te beheren, te selecteren en te benutten. Zo krijgt elke klant op het juiste moment een passend aanbod. 

Uitdaging

Bij het acquisitieteam van marketing is er te weinig capaciteit en expertise om de campagnes uit te voeren. Bovendien heeft marketing behoefte aan een methodiek die haar in staat stelt betere beslissingen te nemen over doelgroepen, segmenten en differentiatie in proposities en kanalen. Hoe kan KPN winstgevend klanten werven met een gestroomlijnd campagnemanagementproces?

Onze aanpak

Een overtuigend strategisch plan dat de potentie van labeloverstijgende leadverrijking aantoont en aangeeft hoe dit kan worden benut. Een businesscase voor omzet en lifetime value inclusief een vereveningsmodel dat zorgt voor balans in de inspanningen van verschillende businesslinesEen executieplan voor het behalen van proof-of-concept in de markt dat aansluit op bestaande processen en dat schaalbaar is op basis van behaalde resultatenVerhoging van de totaalbeleving, relevantie en waardering van het KPN- merk, zowel extern als intern

Turn-key resultaten in markt en organisatie

  • Nieuwe klantgegevens tegen marginale kosten verzameld en vastgelegd in een centrale prospectdatabase.
  • Gemiddelde conversie van 1,8% naar ruim 12%.

Roderick Cremers, Manager Acquisitie KPN Mobiel
“Fairchild Marketing Consultants is specialist in het oplossen van complexe marketingvraagstukken".

Beeld
Meer weten?
Neem direct contact op met onze experts