Visionwaves: effectieve positionering bij management software organisatie door internal branding

Visionwaves: effectieve positionering bij management software organisatie door internal branding

Living the brand

VisionWaves maakt haar positionering waar met haar mensen. Iedereen begrijpt de positionering en kernwaarden, staat er positief tegenover en weet de kernwaarden toe te passen in zijn/haar dagelijks werk.

Fairchild ontwikkelde samen met alle medewerkers van VisionWaves de juiste kennis, houding én gedrag om de positionering waar te maken:

  1. Begrip van de motivaties van medewerkers door persoonlijke interviews
  2. Positionering bekend en begrepen door interactieve presentaties
  3. Positieve attitude door gezamenlijke doorvertaling van merkwaarden naar processen, activiteiten, competenties en persoonlijke elevator pitches
  4. Toepassing van kernwaarden in dagelijkse gedrag door doorvertaling naar HRM en aansturing
  5. Doorlopende coaching en follow up tijdens reguliere werkafspraken en in meetings voor blijvende gedragsverandering

Beeld
Meer weten?
Neem direct contact op met onze experts