Marketingwoordenboek

Publication date: 24-5-2012 10:25:35
VraagWat is accountmanagement?
AntwoordHet bewaken en door gerichte beïnvloeding verbeteren van de relatie met (potentieel) grote klanten om daarmee de omzet en winst te vergroten. Bij accountmanagement gaat het enerzijds om het behartigen van de zakelijke belangen van de eigen organisatie en bestaande en geplande proposities onder de aandacht van de klant te brengen. Anderzijds gaat het erom feedback te geven aan de eigen organisatie, met name aan marketing over trends en behoeften bij zijn accounts, die de eigen organisatie mogelijk kan invullen.