Healthcare

De gezondheidszorg is een echte groeimarkt. Zodanig zelfs dat de betaalbaarheid hiervan ter discussie staat. Vergrijzing, nieuwe behandeltechnieken en de hogere eisen van de moderne mondige consument leiden tot een onmogelijke aanspraak op de collectieve voorzieningen.

De toekomst

Marktwerking en het ontstaan van een gedeeltelijk private zorgmarkt zijn de kern van het beleid. Dit vraagt veel van de huidige spelers. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en leveranciers van hulpmiddelen staan voor de uitdaging om hun zorgvuldig ontwikkelde en gecultiveerde organisatie- en verdienmodel te herzien. Om uiteindelijk samen tot een vloeiende, kosteneffectieve en vooral klantgerichte zorgketen te komen. Dit vraagt om het aantrekkelijk maken van het merk, het binden van zorgklanten en de omvorming van uitvoeringsorganisatie tot echte klantgerichte dienstverlener.

Healthcare branche
Meer weten?
Neem direct contact op met onze healthcare-experts!