Professional Services

De Professional Services branche is naarstig op zoek naar nieuwe toegevoegde waarde. Bestaande businessmodellen lopen onder druk van transparantie en de eis van accountability tegen de houdbaarheidsdatum. Ontwikkelingsvraagstukken draaien vaak om schaalvergroting en professionalisering van management. Nieuwe formules zien het licht en branchevreemde toetreders kloppen aan de deur.

De toekomst

Dienstverlening bepaalt 90% van de productervaring, dus hier is innovatie een sleutelbegrip voor het zekerstellen van het eigen bestaansrecht. Innovatie van merk, distributiekracht en klantcontact.

Professional Services branche
Meer weten?
Neem direct contact op met onze professional servicesexperts!