Fairchild Opleidingen

De andere opleider


Gericht op bedrijfsresultaat

Fairchild Opleidingen is de andere opleider. Daar waar traditionele opleiders zich richten op het slagen van deelnemers, richten wij ons op het behalen van uw bedrijfsresultaten. Wij begrijpen dat mensen daar de belangrijkste factor in zijn. Daarom vinden wij opleiden belangrijk. Wij kijken naar meer dan goede examenresultaten, wij kijken naar het resultaat voor uw bedrijf.

Blijvend betere prestaties

Daarom leveren we bedrijfsspecifiek maatwerk: opleidingen die zijn afgestemd op uw behoeften. We begrijpen dat een opleiding pas succesvol is als deelnemers gemotiveerd zijn om er van te leren. We houden rekening met hoe het brein werkt bij het inrichten van onze opleidingen, zo leren onze deelnemers optimaal. Zo werken we toe naar het resultaat: blijvend betere prestaties van uw medewerkers.

Brein Centraal Leren

Onze opleidingen zijn gericht op blijvende gedragsverandering van uw medewerkers: Blijvend beter presteren. Blijvende gedragsverandering realiseren we door opleidingen vanuit het brein te benaderen. Want het veranderen van (routinematig) gedrag begint en eindigt in het brein. Om blijvende gedragsverandering te realiseren werken we volgens de principes van het BreinCentraal Leren® (BCL).

Erkend opleiden

Fairchild opleidingen heeft samenwerkingsverbanden met verschillende ROC’s (Regionaal Opleidingen Centrum) en kenniscentra als Calibris en Ecabo. Dit stelt ons in veel gevallen in staat om maatwerkopleidingen, wanneer gewenst, te laten erkennen door het Ministerie van OC&W. Dit houdt in dat de inhoud van de opleiding van erkende kwaliteit is en dat de leerdoelen overeenkomen met de door de kenniscentra opgestelde kwalificatiedossiers. Hierdoor ontvangen geslaagden van deze opleidingen een officieel MBO-diploma, HBO-diploma of deelcertificaat. 

Aanbod opleidingen


Onze dienstverlening is erop gericht om medewerkers van dienstverleners het verschil te laten maken in hun markten.

Wij leveren totaaloplossingen voor prestatieverbetering en voor werven en opleiden of voor een eigen corporate academy. Daarnaast geven wij regelmatig trainingen voor ontwikkeling van specifieke competenties.
Lees meer

Onderscheidende werkwijze


De ervaring leert dat een nauwe samenwerking met de opdrachtgever tot de beste resultaten leidt.

Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking en heeft zich in de praktijk bewezen.We werken full service en hebben alle benodigde expertise in huis.

Lees meer
Meer weten?
Neem dan contact op met Cees Vernooij

Over Fairchild Opleidingen

Fairchild Opleidingen: de andere opleider
Fairchild Opleidingen is een zusterbedrijf van Fairchild Marketing Consultants. Fairchild helpt bedrijven en organisaties hun strategie te ontwikkelen en in de markt te realiseren. Met advies en met opleidingen. Beiden gericht op het behalen van betere bedrijfsresultaten.

Lees meer