Focus op innovatiecultuur brengt softwarehuis nieuw elan

 

 

Al een aantal jaar probeerde ANVA het softwareportfolio te vernieuwen. Het bestaande platform was welliswaar stabiel, maar bood te weinig mogelijkheden voor echte innovatie. Daarvoor was een nieuw platform noodzakelijk. Het lukte het de organisatie maar niet om de gewenste vernieuwing ook daadwerkelijk naar de markt te brengen.

Om innovatiever te worden was er al een aantal organisatorische veranderingen geïnitieerd, die helaas niet opleverden waarop werd gehoopt. Toen besloot ANVA om het echt anders te gaan doen met onze hulp.

De organisatie koos voor een agile transformatie, waarbij niet alleen de teams, maar de hele organisatie agile ging werken. Dus ook het directieteam. Deze gedurfde stap leidde tot een organisatie waarin de verantwoordelijkheid veel meer bij de teams kwam te liggen: het leiderschap bepaalt de strategie en geeft de kaders. De teams opereren hierbinnen naar eigen inzicht en creëren maximaal resultaat. Alles is transparant, van de voortgang van de teams tot de financiële resultaten die zij boeken voor de organisatie.

En die financiële impact is indrukwekkend! Maximale betrokkenheid – zelforganisatie – en continue inzicht in de gevolgen van de teambesluiten heeft mede geleid tot snellere innovaties en het succesvol vernieuwen van het software platform. Met als gevolg de beste resultaten in de lange geschiedenis van ANVA.

Meer weten over deze case?

Meer weten over deze case?

NRC

NRC: Focus op groei brengt uitgever in beweging  Verdubbeling in stagnerende marktOndanks een neergaande markt zet NRC een uitdagend doel neer: verdubbeling van het aantal abonnees.Veel plannen, beperkte voortgangHet merk NRC is ijzersterk, en door digitalisering...

Lees meer

Online.nl

Het verdienmodel van Online staat onder druk, door een zeer hoge churn en door het ontbreken van actieve sturing op de ontwikkeling van klanten gedurende de Customer Lifecycle. Online wil in 2010 harder groeien. Hiervoor heeft zij behoefte aan klantgerichte en winstgevende proposities die invulling geven aan de ‘moments of truth’ (MOT) gedurende de gehele Customer Lifecycle.

Lees meer