Verdubbeling BTL-conversiecijfers door bedrijfsbrede leadverrijking

KPN verhoogde haar effectiviteit in below-the-line marketingactiviteiten. Door klantdata centraal, over verschillende KPN-labels heen, te verkrijgen, vast te leggen, te beheren, te selecteren en te benutten. Zo krijgt elke klant op het juiste moment een passend aanbod.

 

Uitdaging

Bij het acquisitieteam van marketing is er te weinig capaciteit en expertise om de campagnes uit te voeren. Bovendien heeft marketing behoefte aan een methodiek die haar in staat stelt betere beslissingen te nemen over doelgroepen, segmenten en differentiatie in proposities en kanalen. Hoe kan KPN winstgevend klanten werven met een gestroomlijnd campagnemanagementproces?

 

Onze aanpak

  1. Een overtuigend strategisch plan dat de potentie van labeloverstijgende leadverrijking aantoont en aangeeft hoe dit kan worden benut.
  2. Een businesscase voor omzet en lifetime value inclusief een vereveningsmodel dat zorgt voor balans in de inspanningen van verschillende businesslines
  3. Een executieplan voor het behalen van proof-of-concept in de markt dat aansluit op bestaande processen en dat schaalbaar is op basis van behaalde resultaten
  4. Verhoging van de totaalbeleving, relevantie en waardering van het KPN- merk, zowel extern als intern

 

Turn-key resultaten in markt en organisatie

  • Nieuwe klantgegevens tegen marginale kosten verzameld en vastgelegd in een centrale prospectdatabase.
  • Gemiddelde conversie van 1,8% naar ruim 12%.

Meer weten over deze case?

Meer weten over deze case?

YACHT

Yacht heeft ambitieuze doelstellingen gesteld om te groeien binnen de komende vijf jaar. Hoe kan Yacht, vanuit de klant, proposities ontwerpen die Yacht in staat stelt invulling te geven aan de positionering en op een winstgevende manier extra business te genereren?

Lees meer

Rijkswaterstaat

Om de markt vooruit te blijven, heeft de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat Fairchild gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van een klantgerichte organisatie. Het doel is om een gewilde partij te worden met een goede prijs-kwaliteitverhouding, een doelmatige allocatie van resources en het realiseren van een ongekende klantbeleving.

Lees meer

Aegon

AEGON wil zich verder onderscheiden met een pensioenportal richting de werkgever (én werknemer). Hoe kan Aegon zich differentiëren? En welke proposities sluiten aan bij werkgevers en werknemers?

Lees meer