Werkwijze: adviseren is realiseren

Hoe we ook kijken, we beginnen altijd met het perspectief van de klant. We zijn trots op onze oplossingen, we zijn hierin creatief en altijd zoekend naar hoe het wél kan.

Conceptueel, creatief, concreet onderbouwd

Onze analyse is fact based. Adviezen zijn consequent gebaseerd op customer insights, desgewenst onderbouwd met een kwantitatieve analyse of model en een financiële businesscase en voorzien van een stapsgewijs implementatieplan. Onze deadlines zijn net zo hard als Kerstmis.

Samen-Werken

We werken altijd in teams, samengesteld uit adviseurs van Fairchild én medewerkers van de opdrachtgever. Op deze manier benutten we de bestaande ervaring en kennis van de organisatie. Dit is niet alleen efficiënt, maar het inspireert ook en zorgt daarmee voor twee belangrijke succesfactoren: draagvlak en betrokkenheid.Vooral in de uitvoering blijkt hoe waardevol dat is. Onze adviezen zijn namelijk nooit vrijblijvend, maar altijd gericht op concrete markt- en businessresultaten. We vragen daarom uitdrukkelijk committment van opdrachtgevers en teamleden. Samen vieren en delen we de successen.

Resultaat in de markt

Een goed plan is een voorwaarde voor succes in de markt. Plannen moeten van ons aan twee eisen voldoen: vastomlijnd én flexibel. De waarde van een plan komt pas in de uitvoering tot uitdrukking. Waar nodig nemen we in deze fase het voortouw in de marketingoperatie. We ondersteunen dan door ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk en ook doelgericht aan de slag gaat. Onze kwaliteitsnorm is eenvoudig: de markt bepaalt het succes en stelt daarmee de kwaliteitsnorm.

“Mensen willen best zelf veranderen, maar niet veranderd worden.”

Onze ervaring

Bekijk onze opdrachtgevers
Route naar resultaat
Kies nu voor innovatie!
Maak een kennismakingsafspraak