Expertise

De impact van Fairchild

Onze bedrijfsrenovatie richt zich op (een combinatie van) klantwaarde, wendbaarheid en grip. Voor klantwaarde focussen wij op de behoefte van de klant. Voor wendbaarheid op lerende en presterende teams. En voor grip op effectief leiderschap: sturen in plaats van managen. Bekijk per thema de klantcases waar we trots op zijn.

Focus op klantbehoefte

De klant als startpunt

Als we de klant het startpunt willen laten zijn van alles wat we doen, moeten we allereerst inzicht hebben in de klantreis. Die geeft richting aan de positionering en de manier waarop we het merk voor ons laten werken. Maar ook aan de producten en diensten die we leveren en de manier waarop we ons organiseren.

Fairchild maakt de klantreis inzichtelijk, zorgt voor een scherpe positionering en geeft invulling aan de klantpyramide. Door het inrichten van portfoliomanagement en te starten met een duidelijke productvisie, maken we vanuit de klantreis de juiste keuzes voor de producten en diensten die de organisatie levert. En dus ook voor de optimale inzet van schaarse middelen.

Producten / diensten: customer Journey, positionering, merkpyramide, portfoliomanagment, definiëren productvisie.

Lees hieronder onze succesverhalen.

Ervaring klantwaarde

Managers kijken graag af!

Managers kijken graag af!

Zodra bedrijven veranderen, moeten ook managers leren omgaan met een nieuwe organisatie. Transformatie managers bieden hen daarom meestal een training aan. “Maar een training werkt niet bij top management.” aldus Ronald Maas, global director Agile transformation bij Heineken.
“Managers hebben overwegend de leervoorkeurstijl ‘Afkijken’: bij andere bedrijven zien hoe het werkt. Hen een training geven werkt dan averechts.“
Het gaat om leiderschap en …

Lees meer
De Vereende

De Vereende

Door uiteenlopende posities in verschillende markten waarin VAN (nu de Vereende) actief is en de aandeelhoudersstructuur is de managementagenda complex. Hierdoor staan de resultaten onder druk en is er onrust in de organisatie.

Lees meer
Pensioenaanbieder

Pensioenaanbieder

Deze pensioenaanbieder wilde zich verder onderscheiden met een pensioenportal richting de werkgever (én werknemer). Hoe kan deze aanbieder zich differentiëren? En welke proposities sluiten aan bij werkgevers en werknemers?

Lees meer

Lerende en presterende teams

Het team als bouwsteen

Wendbaarheid begint bij multidisciplinaire teams die zich continu ontwikkelen en die in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Het is vervolgens de kunst om verschillende teams samen mooie resultaten te laten behalen. Hiervoor is aandacht nodig voor structuur, slimme werkwijzen én voor het gedrag dat nodig is om tot een goede samenwerking te komen.

Fairchild zorgt voor lerende en presterende teams door structuur te bieden binnen het team én tussen teams. We gaan op zoek naar belemmerende patronen in de organisatie en stimuleren de medewerkers om zelf verbeteringen te bedenken én te starten. We kiezen een organisatie-ontwerp waarmee de klant het best bediend wordt én waarbinnen teams zelforganiserend en resultaatgericht zijn. We coachen op het gedrag dat nodig is om mooie resultaten te behalen en om steeds weer te leren en te verbeteren.

Producten / diensten: doorbraakworkshops, organisatie-ontwerp, team coaching, organisatie coaching.

Lees hieronder onze succesverhalen.

Ervaring wendbaarheid

NRC

NRC

Het merk NRC is ijzersterk, en door digitalisering ontstaan er constant nieuwe kansen in de mediawereld. Om te blijven groeien werkte de marketingafdeling aan veel projecten tegelijk. Maar op een gegeven moment stagneerde de groei.

Lees meer
Zorgaanbieder

Zorgaanbieder

Alle medewerkers met klantcontact zijn in twee jaar opgeleid tot commercieel medewerker op MBO-niveau, op maat voor deze zorgaanbieder.

Lees meer

Van managen naar sturen

Effectief leiderschap

Grip houden op je organisatie betekent sturen op basis van de juiste data. En het gedrag stimuleren dat helpt om het steeds beter te doen. Nieuwe organisatievormen waar medewerkers meer zelf organiseren, vragen andere dingen van jou als leider: duidelijke richting en kaders geven én vrijheid om creativiteit en vakkennis optimaal te gebruiken. Het voeren van het gesprek over prestaties en het stimuleren van leren en onderzoeken zijn doorslaggevend.

Fairchild helpt leiders om grip te houden op de organisatie. Op bestaande processen en op vernieuwing. We bepalen wat de indicatoren zijn waarmee je kunt sturen. En we introduceren manieren om het juiste gesprek te voeren over prestaties die de organisatie levert. Op een manier die leidt tot leren en het steeds beter doen.

Producten / diensten: Obeya Rooms inrichten, coaching op ontwikkelingsgericht leiderschap.

Lees hieronder onze succesverhalen.

 

Ervaring grip

ANVA

ANVA

Al een aantal jaar probeerde ANVA het softwareportfolio te vernieuwen. Om innovatiever te worden was er al een aantal organisatorische veranderingen geïnitieerd, die helaas niet opleverden waarop werd gehoopt. Toen besloot ANVA om het echt anders te gaan doen met onze hulp.

Lees meer

Interim: veranderaars, agilisten en marketing professionals

Echt talent is schaars. De beste mensen vind je niet op een vacaturesite, maar in je netwerk. Met gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring hebben wij ieder met vele honderden mensen samengewerkt, als collega, opdrachtgever of opdrachtnemer. We kennen de digitale transformatie professionals dus niet van hun CV, maar uit de praktijk. We kennen hun ervaring en sterke kanten. Ook weten we of ze zich beter thuis voelen bij een corporate of een startup. Mogen wij hen voor jou verleiden?