Focus op innovatiecultuur brengt softwarehuis nieuw elan

 

 

Al een aantal jaar probeerde ANVA het softwareportfolio te vernieuwen. Het bestaande platform was welliswaar stabiel, maar bood te weinig mogelijkheden voor echte innovatie. Daarvoor was een nieuw platform noodzakelijk. Het lukte het de organisatie maar niet om de gewenste vernieuwing ook daadwerkelijk naar de markt te brengen.

Om innovatiever te worden was er al een aantal organisatorische veranderingen geïnitieerd, die helaas niet opleverden waarop werd gehoopt. Toen besloot ANVA om het echt anders te gaan doen met onze hulp.

De organisatie koos voor een agile transformatie, waarbij niet alleen de teams, maar de hele organisatie agile ging werken. Dus ook het directieteam. Deze gedurfde stap leidde tot een organisatie waarin de verantwoordelijkheid veel meer bij de teams kwam te liggen: het leiderschap bepaalt de strategie en geeft de kaders. De teams opereren hierbinnen naar eigen inzicht en creëren maximaal resultaat. Alles is transparant, van de voortgang van de teams tot de financiële resultaten die zij boeken voor de organisatie.

En die financiële impact is indrukwekkend! Maximale betrokkenheid – zelforganisatie – en continue inzicht in de gevolgen van de teambesluiten heeft mede geleid tot snellere innovaties en het succesvol vernieuwen van het software platform. Met als gevolg de beste resultaten in de lange geschiedenis van ANVA.

Meer weten of de volgende keer deelnemen?

Meer weten of de volgende keer deelnemen?

NRC

NRC

Het merk NRC is ijzersterk, en door digitalisering ontstaan er constant nieuwe kansen in de mediawereld. Om te blijven groeien werkte de marketingafdeling aan veel projecten tegelijk. Maar op een gegeven moment stagneerde de groei.

Lees meer
Managers kijken graag af!

Managers kijken graag af!

Zodra bedrijven veranderen, moeten ook managers leren omgaan met een nieuwe organisatie. Transformatie managers bieden hen daarom meestal een training aan. “Maar een training werkt niet bij top management.” aldus Ronald Maas, global director Agile transformation bij Heineken.
“Managers hebben overwegend de leervoorkeurstijl ‘Afkijken’: bij andere bedrijven zien hoe het werkt. Hen een training geven werkt dan averechts.“
Het gaat om leiderschap en …

Lees meer
Kennissessie Digitale Transformatie

Kennissessie Digitale Transformatie

Waarom ’The Human Touch’ bij NRC het verschil maakte bij digitale transformatie

Matthijs van de Peppel, directeur BtC kampte bij NRC met stagnatie en afnemende lezerstrouw. Marketing, sales en klantenservice leken op een dood spoor te zitten. In de snel digitaliserende krantenwereld wilde NRC mee in de vaart der volkeren, maar de digitale transformatie leidt niet tot het gehoopte resultaat. Er werd vol ingezet op data en nieuwe technologie. Dat bleek niet de kern van de oplossing. Die bleek te liggen in de verbinding tussen mensen: binnen de teams van de commerciële afdeling; tussen de CEO en de medewerker van de klantenservice en niet in de laatste plaats tussen de lezers zelf en de mensen van NRC.

Lees meer