Focus op innovatiecultuur brengt softwarehuis nieuw elan

 

 

Al een aantal jaar probeerde ANVA het softwareportfolio te vernieuwen. Het bestaande platform was welliswaar stabiel, maar bood te weinig mogelijkheden voor echte innovatie. Daarvoor was een nieuw platform noodzakelijk. Het lukte het de organisatie maar niet om de gewenste vernieuwing ook daadwerkelijk naar de markt te brengen.

Om innovatiever te worden was er al een aantal organisatorische veranderingen geïnitieerd, die helaas niet opleverden waarop werd gehoopt. Toen besloot ANVA om het echt anders te gaan doen met onze hulp.

De organisatie koos voor een agile transformatie, waarbij niet alleen de teams, maar de hele organisatie agile ging werken. Dus ook het directieteam. Deze gedurfde stap leidde tot een organisatie waarin de verantwoordelijkheid veel meer bij de teams kwam te liggen: het leiderschap bepaalt de strategie en geeft de kaders. De teams opereren hierbinnen naar eigen inzicht en creëren maximaal resultaat. Alles is transparant, van de voortgang van de teams tot de financiële resultaten die zij boeken voor de organisatie.

En die financiële impact is indrukwekkend! Maximale betrokkenheid – zelforganisatie – en continue inzicht in de gevolgen van de teambesluiten heeft mede geleid tot snellere innovaties en het succesvol vernieuwen van het software platform. Met als gevolg de beste resultaten in de lange geschiedenis van ANVA.

Meer weten over deze case?

Meer weten over deze case?

NRC

Het merk NRC is ijzersterk, en door digitalisering ontstaan er constant nieuwe kansen in de mediawereld. Om te blijven groeien werkte de marketingafdeling aan veel projecten tegelijk. Maar op een gegeven moment stagneerde de groei.

Lees meer

De Vereende

Door uiteenlopende posities in verschillende markten waarin VAN (nu de Vereende) actief is en de aandeelhoudersstructuur is de managementagenda complex. Hierdoor staan de resultaten onder druk en is er onrust in de organisatie.

Lees meer

Kennissessie Grip op groei

Fairchild Kennissessie Grip op Groei. Mét autonome teams. Donderdag 1 december 2022, 18:00 uur, Kantoor Fairchild in Utrecht "Als je een klantgerichte organisatie wilt,moet je je medewerkers centraal stellen."   Samen met Ronald Maas, Global Director Agile...

Lees meer